Counseling

Wat is counseling?

Een counselor is een raadsman/vrouw, spirituele coach, mentor, begeleider, gids, hulpverlener en stimulerende trainer.

Verschil tussen coaching en counseling:

Counceling en coaching zitten dicht tegen elkaar en in de praktijk is het vaak moeilijk een scherpe grens te trekken. Bij counseling komen de persoonlijke achtergronden, gevoelens en gedachten van waaruit iemand handelt meer naar voren. Een goed voorbeeld is stress-counseling en burnout begeleiding met coaching op vaardigheden zoals time-management, en counseling waar innerlijke overtuigingen een rol spelen, zoals: “ik moet ieder te vriend houden”. Counseling en coaching werken op een verschillend niveau en kunnen elkaar naadloos aanvullen. En hoewel coaching en counseling op het eerste gezicht op elkaar lijken, vraagt counseling wel degelijk een andere insteek. Kunnen omschakelen tussen de verschillende niveaus is daarbij voor een goede counselor/coach een vereiste!

Gesprekstherapie kan o.a. helpen bij emotionele problemen, stress, verstoorde relaties, angst om beslissingen te nemen, levensvragen, eenzaamheid, depressies, seksualiteit, zingeving, religieuze problemen, vragen rond studie, werk en loopbaan, verwerken van het verleden, enz. En, niet in de laatste plaats, bij het vinden van je eigen weg. Het leven brengt voor iedereen problemen met zich mee. Het is mogelijk dat je soms een probleem hebt waarmee de mensen in je eigen omgeving geen raad weten. Of je hebt een levensvraag die je liever niet aan je familie, je vrienden of je werkgever toevertrouwt. Of, erger nog: juist de mensen in je omgeving zijn misschien de oorzaak van je problemen. Wie biedt je dan de beste hulp en op welke manier? Iemand die luistert en mee voelt. Door over je problemen te praten gaat er al iets in werking wat duidelijkheden en inzichten kan opleveren. Er zijn vele mogelijkheden om ieder probleem een plekje te geven. Dit is fijn om met je counselor door te nemen, het geeft rust en zelfvertrouwen. Een belangrijke basis in de therapie is een doel en samen een actieplan te maken. Leren ontspannen is ook een belangrijk doel en als je vanuit een andere manier naar jouw probleem kijkt rollen vaak de oplossingen uit je mond. Begrijp goed het gaat om samenwerken. Ik wil en ga je niet veranderen, ik help je weer bij jouw ‘weten’ te komen om jouw probleem op te lossen. Jij bent al heel en compleet… alleen weet je het soms even niet meer… en dat is helemaal niet erg. Dat is menselijk. Hulp vragen is heel sterk zijn, niet iedereen durft hulp te vragen. Voor mij is het een teken van echt sterk zijn en echt een verbetering willen. Door gesprekstherapie kan je leren om je gedachten beter op een rijtje te zetten, te ontdekken wat je in de toekomst wilt, leren omgaan met stress, levensvragen te bespreken of te werken aan je persoonlijke groei.

Intakegesprek

Zowel bij counseling als bij coaching vindt eerst een vrijblijvend intakegesprek plaats. Het allerbelangrijkste tijdens dit gesprek is dat het „klikt”. Wij moeten samen een prettig gevoel hebben tijdens dit gesprek, zodat er een band van vertrouwen kan worden opgebouwd. Het is fijn en prettig om te weten met wie je te maken krijgt. Daarnaast zal ook tijdens het intakegesprek een inschatting worden gemaakt van het aantal benodigde sessies.

Counselingsgesprekken/Gesprekstherapie

Je krijgt individuele begeleiding waarbij zelfredzaamheid wordt gestimuleeerd, waarmee je weer richting kunt gaan geven aan je eigen leven. Samen met de counselor richt je je naar je gewenste toekomst en maak je een actieplan om daar te komen.

Vaak maak ik, als je daar open voor staat, gebruik van de prachtige methode “the Work” (Byron Katie). Wat is “the Work” nu precies?

De ander is onze spiegel

Met The Work leren we iets wat eigenlijk niet mag. We hebben geleerd dat het niet goed is te oordelen over anderen. Doen we dat toch, dan voelen we ons daar vaak ongemakkelijk bij. Met The Work worden we uitgenodigd ongecensureerd over anderen te oordelen. Door dit onbelemmerd te doen en onze oordelen te onderzoeken, komen we er achter dat ze net zo goed iets over onszelf zeggen en misschien nog wel meer. Door te oordelen over een ander, komen we met The Work dus bij onszelf terecht. De ander is onze spiegel.

The Work is een eenvoudig, liefdevol en opmerkelijk proces van vier vragen en een omkering. We leren te onderzoeken of het allemaal wel klopt wat er in ons hoofd omgaat. We hebben zo’n zestigduizend gedachten per dag. En we hebben de neiging die gedachten allemaal te geloven. Zoveel gedachten, vaak nog tegenstrijdig ook. Die kunnen gewoon niet allemaal waar zijn. Wie zou je zijn zonder je stressvolle gedachten?

Ik nodig je uit om bij mij “the work” (Byron Katie) te gaan doen…. “Wil je echt de waarheid weten over jouw gedachten?”

Tarieven

Tarief Counseling:

€ 35,00 per sessie